English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

נתונים

נתונים של המועצה הלאומית לשלום הילד:

בשנת 2012 נחקרו 9,399 ילדים בגיל 0-14 שנפגעו מעבירות מין:

  • 78.2% נפגעו על ידי אדם קרוב.
  • 49.6% נפגעו על ידי הורה או קרוב משפחה.
  • 28.6% נפגעו על ידי חבר, מכר או שכן.
  • 21.8% נפגעו על יד אדם זר.
  • 59.6% מהילדים שנפגעו מינית בידי קרוב משפחה, נפגעו בביתם או בבית הפוגע.
  • 64.7% מהנפגעים בידי זר נפגעו במקום פתוח.

מבין כלל הילדים שנפגעו מינית ודווחו:

  • 46.5% ציינו שהם נפגעו מינית יותר מפעם אחת.
  • 66.2% ציינו כי הם נפגעו מינית יותר מפעם אחת באותה השנה!
  • לבנות יש סיכוי גבוה יותר להיפגע מינית!