English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

טל שרה - יו"ר הארגון
טל שרה - יו"ר הארגון
14/02/2014
OFFLINE
...
רחוב וייצמן 3, קרית ביאליק
052-8884953

פרטים נוספים

מנהלת מכון הפוליגרף אביר, בעלת תואר אקדמאי במדעי ההתנהגות, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. חברה ב- APA, מומחית לביצוע בדיקות
PCSOT. מוכרת כעד מומחה בתחום הפוליגרף בבתי המשפט בישראל

https://www.polygraphabir.com

אתר אינטרנט