English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

כשֵ"ל"ו הצדיקים" אינם עובדים אצלך

מאת ד"ר טוביה אמסל

עבריינות תעסוקתית
המשל: כמנהל מנוסה, העתיק מר ישראלי את המלצות האבטחה של ארגונו גם לביתו. הוא דאג לגדר היקפית גבוהה ומגוננת, פיזר מצלמות במעגל סגור באיכות מעולה מסביב לבית, מערכת האזעקה  שהתקין הייתה מהמשובחות שבשוק ומיותר לציין שהמערכת הייתה מחוברת למוקד שהפעיל סיירים
24/7 באזור. "רק הטוב ביותר למשפחתי", נהג להגיד. ואכן, איש לא חדר את המתחם "המבוצר" שהיה ביתו.

הבעיה צצה מכיוון אחר, כשאשתו הגב' ישראלית, התלוננה שבנם בן הארבע חזר להרטיב. בתחילה  חשבו שהגן היקר אליו נשלח הילד, משפיע עליו לרעה, אולם בחלוף הזמן, הבחינה ישראלית שבנם  לחוץ מאד בקרבת המטפלת שגרה בביתם. מצלמות המעקב שהוסוו במשחקי הילד גילו את הסיבה:
המטפלת החמודה והמנוסה עם ההמלצות המעולות, נהגה להכות את הילד.

הנמשל: מיותר לציין שזה היה גם המצב בעסקו של ישראלי. המפעל היה מאובטח לפני ולפנים (הרי ככלות הכל זוהי דרישתה של חברת הביטוח...) אבל לחוסרים במלאי דאגו העובדים ולא הפורצים.כותרות העיתונים המבשרות חדשות לבקרים על עובד זה או אחר שמעל / גנב / חיבל / וכיו"ב מהוות את קצה הקרחון של תופעת העבריינות התעסוקתית, שמאמץ רב ואמצעים רבים מושקעים על ידי הארגונים המעסיקים במטרה למנוע או למזער למינימום את הנזקים הנגרמים כתוצאה מכך.

להמשך קריאת המאמר המלא