English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

האם אפשר לעבוד על הפוליגרף?

השאלה הנפוצה ביותר אשר מרבית האנשים שואלים בתחום הפוליגרף היא - האם ניתן "לעבוד" על הפוליגרף?

תשובתנו החד משמעית היא - לא!

אם כן, ישאלו ויקשו לא מעט אנשים – איך ייתכן שבמקרים מסוימים טעה הפוליגרף? התשובה לכך היא שהפוליגרף אינו טועה, מי שעלול לטעות הוא בודק הפוליגרף.

על מנת למנוע טעויות ולוודא תוצאות מהימנות, בודק הפוליגרף חייב להיות מוסמך ברמה בינלאומית ומעודכן תדיר, על כן, עליו להיות חבר בארגון ה-IPEO (אמפ"י) וה-APA אשר מוודאים את רמת המקצועיות של הבודק החבר ומכשירים אותו לעמוד בסטנדרטים המקצועיים ביותר תוך שמירה על אתיקה מקצועית ועל הקוד האתי.

הניסיון "לעבוד" על הפוליגרף משול לאדם שרגלו נשברה והוא מנסה "לעבוד" על מכונת הרנטגן. מכונת אמת מתעדת תגובות בלתי רצוניות ממערכת העצבים האוטונומית אשר אינה נשלטת על-ידי הנבדק (זיעה, דופק וכד') כך שאין ביכולתו של הנבדק להשפיע על התגובות המתקבלות.
השילוב בין הכנה פסיכולוגית נכונה ובניית שאלות נכונה ומדוייקת הן אלה שיביאו לממצאים מדוייקים שיאפשרו לבודק הפוליגרף המוסמך לקרוא אותן ולהגיע למסקנה הנכונה.

לא מעט ניסיונות הכשלה הומצאו במהלך השנים, אולם ככל שהתפתחה תורת הפוליגרף ובגיבוי מאות מחקרים, אותרו כל ניסיונות הכשלה אלו וכיום בודק פוליגרף מיומן יכול על נקל לראות ניסיונות אלו ולפסול את הבדיקה.

במקרים שבהם מאותרים ניסיונות הכשלה, תתקבל החלטה לחובתו של הנבדק, (ייחשב כדובר שקר)- ראה ועדת זיילר שעסקה בבחינת פעילות המשטרה בפרשיות רצח במחוז דרום, בה נפסק כי "תנועותיו, התנשפויותיו והרעידות" שאותן הפגין החשוד (ניצב משנה יורם לוי), חרף בקשות חוזרות ונשנות של עורך הבדיקה, מכשילות את הבדיקה". מכאן הוחלט כי לאור התנהלותו בחקירה ובבדיקת הפוליגרף, המליצה הועדה להפסיק לאלתר את שירותו במשטרה ולשקול את הורדתו בדרגה.

http://www.nrg.co.il/images/news1/zailerreport18207.pdf

לסיום, נמליץ לקוראינו לא לנסות להכשיל את בדיקת הפוליגרף ולשתף פעולה באופן מלא עם הבודקים תוך הבנה שכל ניסיון כזה רק יכול לחבל באמינותם.


בהצלחה!