English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

כל מה שרצית לדעת על פוליגרף

האם התרגשות משפיעה על תוצאות הבדיקה?
התרגשות אינה משפיעה על תוצאות הבדיקה- כולנו מתרגשים.
מכשיר הפוליגרף רושם שינויים במספר ערוצים פיזיולוגיים אשר לאדם אין שליטה עליהם כמו לחץ הדם, דופק, נשימה ומוליכות חשמלית של העור.
טכניקת הבדיקה מנקזת את ההתרגשות לאפיקים שלא יפריעו או יעוותו את תוצאות הבדיקה כך שנבדק דובר אמת יתברר כדובר אמת ונבדק משקר יאובחן כדובר שקר. וזאת בתנאי שעורך הבדיקה יהיה מומחה פוליגרף מוכר ומוסמך.
לו מומחה הפוליגרף היה קובע את ממצאי הבדיקה על סמך התרגשות הנבדק, קרוב לוודאי שהיה קובע כי כולם (כמעט) דוברי שקר.

צפוי שהנבדקים כולם דוברי האמת ושקר כאחד, יהיו נרגשים, חרדים ויגלו חשש מהבדיקה עצמה ומתוצאותיה .
בודק הפוליגרף המקצועי, יודע לסנן את הרעשים החיצוניים כמו התרגשות ולתת תוצאות בדיקה מדוייקות בהתאם לתשובות הנבדק לשאלות.

כמה זמן נמשכת הבדיקה?
משך הבדיקה תלוי מאוד במורכבות הנושא הנבדק.
הבדיקה נמשכת בין שעה לשעתיים ולעיתים אף יותר.
השיחה המקדימה לבדיקה עשויה להימשך כחצי שעה ויותר.

מאיזה גיל ניתן לבדוק ילדים בפוליגרף?
לא יבדקו ילדים בני פחות משתים עשרה, משיקולי איכות הבדיקה וגיל האחריות פלילית של הנבדק.
לגבי בני נוער בני שתים עשרה עד שמונה עשרה, יש לשקול כל מקרה לגופו.
יש לקבל בכתב את הסכמת הנבדק, ההורים (שניהם) ו/או האפוטרופוסים.

האם ניתן לבדוק חולי נפש בפוליגרף?
מחקרים רבים הוכיחו כי מחלות נפש כמו כל מחלה, תלויות בעוצמת המחלה, בתופעות הלוואי שלה ובטיפול התרופתי הניתן לחולה.
על בודק הפוליגרף לברר עם הנבדק ו/או מזמין הבדיקה את הנתונים הנ"ל, להתייעץ תמיד עם הפסיכיאטר המטפל, לקבל ממנו את המסמכים הרלוונטיים אודות מצבו הנפשי של הנבדק, תרופות שנוטל וזאת בכדי לבדוק את התאמתו של הנבדק לבדיקת הפוליגרף.
במקרים רבים אין למחלה כל השפעה על מהלך הבדיקה ותוצאותיה.
לא ניתן בשום אופן לבצע את הבדיקה לאדם המאובחן כפסיכופט.

האם הפוליגרף קביל בבית המשפט?
הפוליגרף החל את דרכו בשנות ה-20 של המאה הקודמת ונבחן דווקא במשפט פלילי – משפט רצח והוכיח את אמינותו ב-100% כאשר המכשיר קבע שהנאשם חף מפשע ואילו השופט הרשיע אותו ופסק לו מאסר עולם, כעבור שלוש שנים נמצא הרוצח האמיתי. למרות כל זאת במרבית מדינות העולם כמו בישראל הפוליגרף אינו קביל כראייה במשפט הפלילי ומשמש בעיקרו ככלי חקירתי בלבד.
במשפט האזרחי לעומת זאת, קבילות הפוליגרף נתונה להסכמת הצדדים ויכולה לעיתים לשמש כראייה בלעדית בהליך משפטי. שופטים רבים, העומדים בפני שוקת שבורה ולא מוצגת בפניהם כל ראייה שתסייע בידם לפסוק, מציעים לצדדים לפנות למכשיר הפוליגרף ככלי שיסייע לאבחן מי אומר אמת ומי לא ואף פוסקים את פסק דינם על בסיס בדיקת הפוליגרף.
בדיקת הפוליגרף מהווה כלי משמעותי ובעל משקל רב גם בהליכי גישור, פישור ובוררות.

מה אחוז הדיוק בבדיקת הפוליגרף?
אחוזי הדיוק של בדיקת הפוליגרף מוערכים ב- 89%- 98%.
אחוז הדיוק ורמת המהימנות של הבדיקה נקבעת על ידי מספר גורמים:

  • איכות הבודק, מקצועיותו והכשרתו
  • הליך הבדיקה אשר עומד בסטנדרטים של האמפ"י (IPEO) וה-APA
  • טכניקת הבדיקה ותקפותה
  • ציוד הבדיקה
  • תנאי ביצוע הבדיקה

האם ניתן לבדוק אישה בהריון?
כן. מותנה באישור רפואי מרופא הנשים המטפל אצלו נמצאת במעקב הריוני ולפי שיקול בודק הפוליגרף.

האם תרופות משפיעות על תוצאת בדיקת הפוליגרף?
טרם תחילת הליך הבדיקה, יחתום הנבדק על טופס ויתור סודיות רפואית וכן על תצהיר רפואי בו יצהיר על מצבו הרפואי הכללי ועובר בסמוך לבדיקה עצמה.
במסגרת זו, ידווח על תרופות שנטל ונוטל.
הבודק חייב לשאול ולברר עם הנבדק באם הינו נוטל תרופות באופן קבוע ו/ או נטל תרופות טרם הבדיקה, הנבדק חייב לחשוף בפני הבודק את כל המידע אודות התרופות שאותן נוטל באורח קבע/ טרם הבדיקה.
במידה ויש בידי הנבדק מסמכים רפואיים/ מרשמים המעידים על סוג התרופות שנוטל ו/או יש בידיו את התרופות, עליו להציגם בפני הבודק.
מומחה הפוליגרף, יודע באם התרופה עלולה להשפיע ובאיזו דרך על תוצאות הבדיקה והוא יהיה זה שיחליט באם לבצע את הבדיקה ואם לאו.
יצויין כי מומחה הפוליגרף יוכל לאתר במהלך הבדיקה באם הנבדק נטל תרופות המשפיעות על תוצאותיה, גם אם לא דיווח על כך במהלך השיחה המקדימה, ממצא זה יעיד על כך כי הנבדק ניסה לשבש את הבדיקה ותוצאותיה על כל המשמעויות הנגזרות מכך.

האם מזמין הבדיקה או מי מטעמו יכולים להיות נוכחים בבדיקת הפוליגרף?
לא.
במהלך הבדיקה לא תותר נוכחות של אדם נוסף מלבד הבודק העורך את בדיקת הפוליגרף והנבדק. במקרים מיוחדים בהם יתעורר צורך במתורגמן תותר נוכחותו של זה וזאת תחת פיקוח של בודק הפוליגרף והנחייתו.
האם ניתן לכפות על אדם בדיקת פוליגרף?
לא.

לא ניתן לכפות ביצוע בדיקת פוליגרף על הנבדק.
הבדיקה תתבצע רק לאחר שהנבדק נתן הסכמתו מרצונו החופשי והמלא, בכתב ובחתימת ידו המלאה. תוך שהוא מציין כי הבין ומבין את משמעות הבדיקה.