English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

דף הבית

האמת, כל האמת, רק האמת!

אמפ"י, ארגון מומחי הפוליגרף בישראל מהווה אירגון מקצועי לכל הנוגעים במקצוע הפוליגרף בארץ ובעולם.

האמפ"י מסייע לחבריו לקיים את מטרות הארגון ולהגיע לרמה מקצועית גבוהה, תוך שמירה על הקוד אתי.

הארגון שוקד על התפתחותם המקצועית של חבריו, לימוד מתמשך, מחקר ושיתוף ידע מקצועי.

ארגון האמפ"י מספק אמצעי אמין ותקני לכל אדם להגיע אל האמת.