English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

11/11/13 - הפוליגרף כן קובע

הפוליגרף כן קובע: כך זכה העובד בתביעה: צעיר שהועסק אצל חשמלאי נסע לביצוע עבודה במכונית שבה לא היה מבוטח ועשה תאונה. אחרי תביעת ביטוח ומלחמת גרסאות החליטה השופטת על בדיקת פוליגרף, שקבילה בתחום הנזיקין. המעסיק יצא דובר שקר

3/2/2014 - ארביב נמצא דובר אמת בבדיקת פוליגרף


ניצב מנשה ארביב עבר בדיקת פוליגרף במכון פרטי ביחס לחשדות לפיהן קיבל טובות הנאה מהרב פינטו. אחרי הבדיקה שלח פרקליטו מכתב ליועמ"ש וקרא: "האשמות נגד ארביב הן שקר מניפולטיבי"