English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

הטבות לחברים

הטבות למצטרפים חדשים:
מצטרפים חדשים לאמפ"י, יהנו
משנת חברות ראשונה חינם! כמו כן כל חבר יקבל כרטיס חבר ותעודת קיר
פנו אלינו לפרטים נוספים

IPEO cardהטבות לארגונים:
חברים ומנהלי ארגונים זכאים להטבות מיוחדות ושיתוף פעולה עם האמפ"י.
פנו אלינו לפרטים נוספים

 

להורדת טופס הצטרפות לחברות באמפ"י