English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

חזון ומטרות

חזון:

ארגון מומחי הפוליגרף בישראל יהווה כתובת מקצועית לכל אנשי המקצוע והנוגעים בתחום הפוליגרף בארץ ובעולם.
יסייע לחבריו לקיים את מטרות הארגון ולהגיע לרמה מקצועית גבוהה תוך שמירה על הקוד האתי בדרך של התפתחות, לימוד מתמשך, מחקר ושיתוף ידע מקצועי.

מטרות:

מטרת הארגון הינה לספק לכל אדם באשר הוא אמצעי אמין ותקני להגיע אל האמת בדגש על:

  1. מתן האמת תוך שמירה על יושרה, אובייקטיביות והגינות לכל אדם באשר הוא.
  2. לעודד ולתמוך במחקר, הדרכה ולימוד לתועלתם של חברי הארגון כמו גם לתומכיה, ע"י מתן במה למצגות ולחילופי מידע הנובעים ממחקרים, הדרכות ולימודים.
  3. לקדם את מקצוע הפוליגרף.
  4. להעמיק את הידע בתחום הפוליגרף וחקר האמת.
  5. לבסס ולאכוף אמות מידה לתנאי קבלה כחבר ולחברות בארגון (רמת השכלה וידע מקצועי נדרש).
  6. לפקח על התנהלות חברי הארגון על ידי חיוב לקוד האתי ולסטנדרטים מקצועיים.
  7. לקיים מגע ושת"פ עם גופים ומוסדות, בארץ או מחוצה לה, שיש להם זיקה לנושא הפוליגרף. להושיט להם עזרה וייעוץ בכל הקשור למקצוע, כל עוד אין הדבר נוגד את מטרות הארגון.